What we stand for

Doelstellingen

De doelstellingen van het bedrijf zijn het verlenen van diensten, waaronder ook het bieden van trainingsfaciliteiten, en het geven van advies bij de ontwikkeling van en onderzoek naar innoverende technieken, producten en instrumenten binnen het werkveld van moleculaire patho-biologische, histomorfologische, toxicologische, biochemische en image-analyse technieken (humaan en veterinair). Daarnaast kan DMSC ingeschakeld worden als externe auditor voor het uitvoeren van audits in het kader van ISO normering en GxP. DMSC biedt ook consultancy werk aan met betrekking tot kwaliteit waarborging. Tevens adviseert en bemiddelt zij bij de aanschaf van ziekenhuisbenodigdheden, de installatie hiervan en de organisatie van eventueel benodigde training voor de gebruikers.

Mission statement

 “Innovation through cooperation”. DMSC streeft ernaar om door middel van intensieve samenwerking en netwerken partijen bij elkaar te brengen waardoor de ontwikkeling en introductie van innoverende producten en diensten mogelijk gemaakt wordt. Sterk door samenwerken.

Strategie/Visie

DMSC stelt hoge kwaliteitseisen aan de door hen verleende diensten en adviezen.  Persoonlijk contact met de klant, klanttevredenheid, duurzame relaties opbouwen, ethiek, discretie en kwaliteitswaarborg zijn kernwaarden binnen het bedrijf. Juist door uitgebreid te netwerken en intensieve persoonlijke begeleiding van de klant wil DMSC een verschil maken. De huidige maatschappij wordt meer en meer individualistisch en materialistisch. DMSC wil hier tegenin gaan door een stap harder te lopen en meer aandacht te schenken aan details waardoor ook tijdig ingespeeld kan worden op de vragen en behoeften van de klanten.  Met het bieden van hoogstaande kwaliteit en maatwerk wil DMSC onderscheidend zijn.